HSK'NIN 2. VE 3. BÖLGE HÂKİMLERİNİN MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURUSU

Hakimlerin Müstemir Yetkileri Hak.
Okuma Sayısı:119| Haber Tarihi:19.07.2019

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN 2019 / 49 DUYURUSU

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi; Avukatlık Yasamızın bizlere yüklediği "Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaştıracak şekilde hak.
Okuma Sayısı:75| Haber Tarihi:18.07.2019

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 31/05/2019 TARİHLİ VE 2019/166 SAYILI KARARI

İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/05/2019 Tarihli ve 2019/166 Sayılı Karar Özeti
Okuma Sayısı:81| Haber Tarihi:18.07.2019

AMERİKAN KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI

Amerikan Kültür Eğitim Kurumları fiyat listesi
Okuma Sayısı:45| Haber Tarihi:11.07.2019

CEREN DAMLA ŞENEL KÜTÜPHANESİ

KİTAP YARDIMI
Okuma Sayısı:60| Haber Tarihi:11.07.2019

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN 2019 / 45 DUYURUSU

Konu : "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında" 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı yasa ile değişik 168.maddesi uyarınca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderileceğinden;
Okuma Sayısı:23| Haber Tarihi:08.07.2019
21.07.2019
AV. RAMAZAN GEDİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.