BASIN AÇIKLAMASI

Kıymetli Meslektaşlarım,

Kıymetli Basın Mensupları,

5 Nisan Avukatlan Günü nedeniyle Türkiye Barolar Birliği ve Baroların ortaklaşa hazırladığı açıklamanın özetini sizlerle ve kamuoyuyla paylaşıyorum:

Demokratik toplumun temel direği adalet; adalete erişimin güvencesi avukattır.

Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir.

Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep “Güçlü Baro Güçlü Avukat”, “Herkes için adalet, adalet için avukat” dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Ve yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, yargılanıyor, darp ediliyor ve öldürülüyor.

Bugün “Avukat İçin de Adalet!” diye haykırmak zorunda kalıyoruz. 5 Nisan Avukatlar Günü’nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:


-Hukuk Devletine bağlılık ve hukukun üstün tutulmasını istiyoruz.

-Bağımsız-tarafsız, fakat sorumluluk sahibi yargı istiyoruz. 

-Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.

-Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz.

-CMK Ücret Tarifesi’nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz.

-Stajyer avukatlar için Hazine’den karşılanan ücret istiyoruz.

-Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını ve zamanında ödenmesini istiyoruz.

-Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde  olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.

-Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.

-Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.

-Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.

-Avukatlık Kanununa aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.

-Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.

 

-Hukuk Fakültesi kontenjanlarının azaltılmasını ve sınavda başarı sınırının düşürülmesini istiyoruz.


 

Bu taleplerimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, “herkes için adalet, adalet için avukat” ve “avukat için de adalet” mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımıza sahip çıkacak ve geleceğe taşıyacağız.

5 Nisan Avukatlar Günümüz kutlu olsun.

Saygılarımla.05.04.2024

                                                                                            Burdur Barosu Başkanı

                                                                                              Av. Ramazan Gedik