TBB DUYURU 2021/41

Yönetmelik Taslağı'nı indirmek için ;

EK 1

Ek 2