Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillere Yapılan Ödemelerde Meslektaşların Yaşadığı Sorunlara Birlikte Çözüm Üretilmesi Talebi Hakkında
Tarih: 8.12.2017| Okunma Sayısı: 663

 
 

Sayı     : 41870694-659-13775

Konu   : Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillere Yapılan Ödemelerde Meslektaşların Yaşadığı Sorunlara Birlikte Çözüm Üretilmesi Talebi Hakkında

 

ADALET BAKANLIĞINA

 

  • Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi VE Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 Yılı Tarife’sinin 4. maddesinin a ve b bentleri arasındaki ilişki özel hüküm- genel ilişkisidir.

1.Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 Yılı Tarife’sinin 4’üncü maddesinin (a) bendinde soruşturma evresinde takip edilen işler için 260 TL öngörülmüş.

2.Aynı maddenin (b) bendinde ise sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 405 TL öngörülmektedir.

3.Bilindiği üzere, sulh ceza mahkemeleri 18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı kanunla kaldırılmıştır.Şu halde, anılan tarifenin ilgili (b) bendinde yazılı olan “sulh ceza hakimlikleri” ibaresi ile “sulh ceza mahkemeleri” nin kastedilmesi mümkün değildir.

4.CMK gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillerin sulh ceza hakimliklerinde takip ettikleri işler, soruşturma evresindeki işlerdir. Ancak buna rağmen, görüldüğü üzere, tarife sulh ceza hekimliklerindeki işleri ayrı bir bent olarak düzenlemiştir.

5.Şu halde, Tarifenin 4. Maddesinin soruşturma evresine ilişkin (b) bendi, yine soruşturma evresine ilişkin (a) bendine göre “özel hüküm” niteliğindedir. Bu itibarla, soruşturma evresinde sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler ücrete tabidir.

 

  • Soruşturma evresinde birden çok avukatın görevlendirilmesi durumu

1.Özellikle OHAL kapsamında yürütülen soruşturmalarda kollukta ifade alma, cumhuriyet savcılığında ifade alma, sulh ceza hâkimliğinde yapılan sorgu ve tutukluluğun incelenmesi işlemlerinin ağırlığı, sayısal açıdan fazlalığı ve uzun bir zaman aralığına yayılmış olması birden çok avukatın baro tarafından görevlendirilmesini zaman zaman zorunlu kılmaktadır.

2.Bu zorunluluk karşısında zaten son derece düşük olan soruşturma evresine ilişkin ücretin avukatlar arasında paylaştırılması hakkaniyetle izah edilemeyecek sonuçlar doğurur.

3.İfede alma ve sorgu alma işlemlerinin sağlıklı yürümesi, adil yargılanma hakkına saygı duyulduğu konusunda hiçbir şüphenin bulunmaması açısından sürece katılımı zorunlu olan avukatların adeta angaryaya mahkum edilmesi anlamına gelecek böyle bir uygulamanın gerek duyuluyor ise yönetmelik değişikliği de yapılmak suretiyle önlenmesi kanaatimizce zorunluluk arz etmektedir.

 

Bu nedenlerle;

1.5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarıca barolar tarafından soruşturma evresinde yapılan avukat görevlendirmelerine ilişkin ödemelerde yukarıda yaptığımız açıklama çerçevesinde sulh ceza hâkimliği nezdinde takip edilen işler için ayrı ücret ödemesi gerektiği;

2. Kısaca CMK avukatlığı olarak tabir edilen görevlendirmelere ilişkin artık tahammül edilemez boyuta gelmiş sorunların çözümü için sayın Başkanlığınız ile görüşmek ve birlikte çözüm üretmek isteğimizi saygı ile takdir ve tensiplerinize sunarım.

 
Av. Metin FEVZİOĞLU
Başkan
 

20.02.2019
AV. RAMAZAN GEDİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.